Rólunk

Egyesületünk célja, hogy Magyarország területén elősegítse a környezeti-, természeti-, épített és kulturális értékek megismerését, megismertetését, megőrzését, az ezt veszélyeztető problémák feltárását, kezelését, a környezeti nevelés elveit és eszközeit a fenntarthatóság szellemében alkalmazva.

Az Egyesület különös hangsúlyt fektet a lakosság, legfőképp az ifjúság körében történő ismeretterjesztésre, saját környezetük védelmében végrehajtható, lokális tettek jelentőségére, mint például a környezettudatos fogyasztói magatartásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, a lakóhelyünk környezetét érintő döntésekben való lakossági részvételre.

Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:

 1. „egészségmegőrzési tevékenység.
 2. tudományos tevékenység, kutatás,
 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 4. kulturális tevékenység,
 5. kulturális örökség megóvása,
 6. természetvédelem, állatvédelem.
 7. környezetvédelem.
 8. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 12. emberi és állampolgári jogok védelme.
 9. fogyasztóvédelem,
 10. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgálta­tások,
 11. euroatlanti integráció elősegítése,
 12. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
 13. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység."

Az egyesület támogatói: